NLP-Hrvatski

NLP

NLP – Neuro Linguistic Programming je model sa mnogim tehnikama, metodama i stavovima koje možemo koristiti  kako bi učinkovito komunicirali sa sobom i sa drugima.

Što je NLP?
Nalazi u istraživanju mozga, lingvistike, psihologije i kognitivnih ili bihevioralnih znanosti osnova su ovog koncepta. NLP služi kao alat za promjenu prepoznatljivih ograničavajućih stavova i ponašanja, kako bi ih preobrazilo i kako bi se riješile unutarnje blokade. On pruža jednostavan način za pronalazak više izbora kako biste postali  fleksibilniji i slobodniji na području manevriranja. Ovo može, na primjer, putem promjene kuta gledanja u treniranju ili putem intervencije, pojasniti ciljeve i osloboditi resurse djelovanja.

S druge strane, NLP omogućuje optimizaciju osobnih komunikacijskih tehnika, kao na primjer da se u razgovorima ili pregovorima brzo izgradi dobar odnos s drugom osobom, te da se napravi pozitivna atmosfera kroz poseban način slušanja i tehnike postavljanja pitanja. Tako se od samog početka mogu izbjeći mnogi nesporazumi i može se doći do učinkovitog objašnjavanja u razgovorima koje vodite. Učinkovitost i etika jednako su vrijedne u NLP-u i čine osnovu za osobni napredak.

Koji su ciljevi NLP?

NLP je razvio jednostavnost u učenju brzih i djelotvornih tehnika prilikom promjena kao i u samoj komunikaciji, a koje se mogu uspješno koristiti u profesionalnom kontekstu ali i u svakodnevnom životu. U prvom planu NLP trening ima promicanje socijalne, emocionalne i komunikacijske vještine, povećava kognitivne sposobnosti.

Vještine performansa, prezentacijske vještine i profesionalne vještine, podržavanje osobnog razvoja, širenje vlastite učinkovitosti, svijest o vlastitom identitetu i iskustvo osobne slobode.
Jedan od glavnih ciljeva NLP je biti u mogućnosti da se nadiđu stari obrasci i vrijednosti, te da se  nauče tehnike za nove načine razmišljanja, koje kao svoj temelj imaju novo, korisno ponašanje.